keyboard_arrow_up

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetgeving inzake de gegevensbescherming van de lidstaten evenals andere gegevensbeschermingsbepalingen is:

Dockx Rhenus Archisafe N.V.
Terbekehofdreef 10
2610 Wilrijk
België
Telefoon: +32 3 740 39 64
E-mail: info@dockx-rhenus.be

 

Naam en adres van de toezichthouder voor gegevensbescherming

De toezichthouder voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Dockx Rhenus Archisafe N.V.
Terbekehofdreef 10
2610 Wilrijk
België
Telefoon: +32 3 740 39 64
E-mail: info@dockx-rhenus.be

Voor een zorgvuldige bescherming van uw privacy en volledige vertrouwelijkheid in de omgang met uw gegevens willen wij u in het onderstaande enkele aanwijzingen en informatie verstrekken:

Terbeschikkingstelling van de website en het aanmaken van logbestanden

1. Anonieme gegevensregistratie 
In principe kunt u onze webpagina's bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent. Wij registreren alleen technische gegevens, zoals de naam van uw internetprovider, de webpagina van waaraf u op onze pagina bent terechtgekomen en de webpagina's die u bij ons bezoekt. Deze informatie wordt met vermelding van datum en tijdstip gebruikt voor interne statistische doeleinden ten bate van reclame, website-analyse en een op de behoeften afgestemde vormgeving van onze website. U als gebruiker blijft hierbij volledig anoniem. Pseudonieme gebruiksprofielen worden niet aangemaakt.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking
Rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens is art. 6 par, 1 lid f van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres is nodig om de website toegankelijk te maken voor de computer van de gebruiker. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de duur van de sessie opgeslagen blijven. In deze doeleinden ligt ook ons legitieme belang bij de gegevensverwerking volgens art. 6 lid f van de AVG.

4. Duur van de gegevensopslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel. Gegevens die nodig zijn voor de beschikbaarstelling van de website, worden na afloop van de sessie verwijderd.

5. Recht van bezwaar en verwijdering
De registratie van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor het beheer van de website. Daarom heeft de gebruiker geen mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken.

Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Wij gebruiken cookies voor de kwaliteitsverbetering van de opbouw en de inhoud van onze website, en om de navigatie gebruiksvriendelijk en zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij installeren wij zogeheten sessiecookies, die beperkt blijven tot de duur van uw bezoek. Deze dienen om vast te leggen welke content u vanaf uw pc hebt bekeken terwijl u verder surft, en dragen bij aan de verbetering van uw veiligheid tijdens het surfen. Deze sessiecookies worden verwijderd wanneer u onze website verlaat of er enige tijd niet op klikt.

Cookies kunnen geen schade veroorzaken aan uw pc. Ze vormen geen veiligheidsrisico in de zin van virussen of inbreuken op uw pc. De omgang met cookies regelt u zelf. U kunt de helpfunctie van uw browser gebruiken voor het toestaan, weigeren, bekijken en verwijderen van de cookies.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor bepaalde onderdelen van onze website is het nodig dat de betreffende browser ook na een paginawissel geïdentificeerd kan worden. Daarbij worden de volgende gegevens in de cookies opgeslagen en overgedragen:
• Taalinstellingen

Bovendien gebruiken wij cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken. Op deze wijze kunnen de volgende gegevens worden overgedragen:
• Ingevoerde zoektermen

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies bij de verwerking van persoonsgegevens is art. 6 par. 1 lid f van de AVG. 

3. Doel van de gegevensverwerking
Het doel van technische cookies is het vereenvoudigen van het websitegebruik voor de gebruikers. Zonder de inzet van cookies kunnen sommige van onze websitefuncties niet worden aangeboden. Voor deze functies moet de browser ook na een paginawissel herkend kunnen worden. Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:
• Vastleggen van taalinstellingen

De gebruikersgegevens die door de technische cookies worden verzameld, worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen.
Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Door middel van de analysecookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt, waardoor wij ons aanbod steeds kunnen optimaliseren. De volgende analysecookies worden gebruikt:
• Registreren van zoektermen

In deze doeleinden ligt ook ons legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 6 par. 1 lid f van de AVG.

4. Duur van de gegevensopslag, recht op bezwaar en verwijdering
Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door deze computer overgedragen aan onze website. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunt u altijd verwijderen. Dit kan ook automatisch gebeuren. Wanneer u cookies voor onze website uitschakelt, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

Newsletter

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de aanmelding door de gebruiker op de website:
Op onze website kunt u zich gratis abonneren op de Newsletter. Daarbij worden de door de gebruiker ingevoerde gegevens van het invoervenster aan ons overgebracht. Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:
• E-mailadres
• Voornaam en achternaam (optioneel)

Bij de aanmelding worden bovendien de volgende gegevens verzameld:
• IP-adres van de betreffende computer
• Datum en tijdstip van de registratie

Voor de verwerking van de aanmeldgegevens wordt er om uw toestemming gevraagd en wordt u gewezen op deze privacyverklaring.
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de verkoop van goederen of diensten:
Wanneer u op onze website goederen of diensten koopt en hierbij uw e-mailadres achterlaat, kan dit e-mailadres in de toekomst door ons worden gebruikt voor het verzenden van een Newsletter. In dit geval wordt er via de Newsletter uitsluitend directe reclame voor onze eigen soortgelijke goederen of diensten verzonden.
De gegevens die voor de verzending van Newsletters worden verwerkt, worden niet doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de Newsletter.

2. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de aanmelding door de gebruiker op de website:
Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de Newsletter door de gebruiker met toestemming van de gebruiker, is art. 6 par. 1 lid a van de AVG.
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de verkoop van goederen of diensten:
Rechtsgrondslag voor verzending van de Newsletter als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is §7 par. 3 van de UWG (Duitse wet inzake oneerlijke mededinging).

3. Doel van de gegevensverwerking
Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient om hem de Newsletter te kunnen toezenden.
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de aanmelding door de gebruiker op de website:
Het verzamelen van persoonsgegevens bij de aanmelding dient om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

4. Duur van de gegevensopslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel. Het e-mailadres van de gebruik wordt bewaard zolang het abonnement op de Newsletter actief is.
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de aanmelding door de gebruiker op de website:
De overige persoonsgegevens die bij de aanmelding worden geregistreerd, worden doorgaans na 7 dagen gewist.

5. Recht van bezwaar en verwijdering
Het abonnement op de Newsletter kan altijd worden opgezegd door de klant. Hiertoe beschikt elke Newsletter over een link.
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de aanmelding door de gebruiker op de website:
Hierdoor wordt het ook mogelijk om de toestemming voor het opslaan van de bij het aanmelden geregistreerde gegevens te herroepen.

Registratie

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren door vermelding van persoonsgegevens. Daarbij worden de gegevens ingevoerd in een invoervenster, aan ons overgedragen en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van het gegevensbeheer
Op onze website is een contactformulier beschikbaar dat u kunt gebruiken om langs elektronische weg contact op te nemen met ons. Wanneer een gebruiker deze mogelijkheid benut, worden de in het invoervenster ingevoerde gegevens aan ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:
• Naam van de organisatie;
• Voor- en achternaam;
• Functie (optioneel)
• Aanhef (optioneel);
• Postcode;
• Huisnummer;
• Telefoon;
• E-Mail adres;
• Gegevens die u invult in het veld ‘Uw aanvraag’;
• Gewenste lediging containersoort;
• Aantal containers gewenste lediging;
• Gegevens die u invult in het veld ‘Opmerkingen’.

Voor de verwerking van de gegevens in het kader van de verzendingsprocedure wordt er om uw toestemming gevraagd en wordt u gewezen op deze privacyverklaring.
Als alternatief is het mogelijk contact op te nemen via het verstrekte e-mailadres. In dit geval worden de met de e-mail verzonden persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.
Er worden in dit verband geen gegevens doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking 
Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens met toestemming van de gebruiker is art. 6 par. 1 lid a van de AVG.
Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van een e-mailverzending overgedragen zijn, is art. 6 par. 1 lid f van de AVG. Als het e-mailcontact is gericht op het afsluiten van een overeenkomst, dan is art. 6 par. 1 lid b van de AVG een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Doel van de gegevensverwerking
Wij verwerken de persoonsgegevens uit het invoervenster alleen voor de contactopname. Bij contactopname per e-mail ligt hierin ons legitieme belang van de gegevensverwerking.
De overige bij het verzendprocedure verwerkte persoonsgegevens dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.

4. Duur van de gegevensopslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel. Voor de persoonsgegevens uit het invoervenster van het contactformulier en voor de gegevens die via e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer de desbetreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de desbetreffende kwestie opgehelderd is.
De overige persoonsgegevens die tijdens de verzendprocedure worden geregistreerd, worden uiterlijk na 7 dagen verwijderd.

5. Recht van bezwaar en verwijdering
De gebruiker heeft altijd de mogelijkheid zijn toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij altijd bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dit geval kan de conversatie niet worden voortgezet.
Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname werden opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

 

Google analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen.

a) IP -anonimisering
Wij hebben op deze website de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie en in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, ingekort voor de verzending naar de USA. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het gebruik van internet samenhangende diensten te leveren aan de website-exploitant. Het door Google Analytics uit uw browser overgenomen IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

b) Browser-plugin
Door het instellen van uw browser-software kunt u verhinderen dat er cookies worden opgeslagen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien verhinderen dat de in de cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google wordt verzonden en door Google wordt verwerkt. Dit doet u door de browser-plugin via de volgende link te downloaden en te installeren:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

c) Bezwaar maken tegen gegevensregistratie
Door op de volgende link te klikken, kunt u verhinderen dat uw gegevens door Google Analytics worden geregistreerd. Er wordt dan een opt-out cookie geïnstalleerd die voorkomt dat uw gegevens worden geregistreerd bij toekomstige bezoeken aan deze website. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Meer informatie over de wijze waarop Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

d) Opdrachtgegevensverwerking
Wij hebben met Google een overeenkomst over de opdrachtgegevensverwerking gesloten en voldoen nauwgezet aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten ten aanzien van het gebruik van Google Analytics.

e) Demografische kenmerken bij Google Analytics
Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden aangemaakt met gegevens over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoeker. Deze gegevens zijn afkomstig uit op interesses gebaseerde advertenties van Google en op bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden teruggeleid tot een bepaalde persoon. U kunt deze functie altijd uitschakelen via de weergave-instellingen van uw die Google-account of de registratie van uw gegevens door Google Analytics volledig verbieden, zoals beschreven bij het punt “Bezwaar maken tegen gegevensregistratie”.

LinkedIn

Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk LinkedIn. De provider is de LinkedIn Ireland Unlimited Company (hierna "LinkedIn"), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Wij zijn samen met LinkedIn verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens. De overeenkomst in overeenstemming met art. 26 GDPR is hier te vinden: legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. De functionaris voor gegevensbescherming van LinkedIn kan worden gecontacteerd via de volgende link: www.linkedin.com/help/linkedin/ask/ppq. De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn te vinden in punt II van dit privacybeleid.

Op LinkedIn worden persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen als u zelf geen LinkedIn-account hebt. Ook als u slechts een tijdelijke bezoeker bent, worden persoonsgegevens verwerkt zoals het IP-adres, het browsertype, het besturingssysteem, informatie over eerder bezochte websites, de locatie, de mobiele provider, het gebruikte eindapparaat, de gebruikte zoektermen en cookie-informatie. Daarnaast worden gegevens door LinkedIn doorgegeven aan derde landen, met name de VS. Deze gegevensoverdracht is beveiligd door standaardcontractbepalingen van de EU-commissie.

1. Bedrijfsprofiel op LinkedIn

Wij hebben een LinkedIn bedrijfsprofiel. U hebt te allen tijde toegang tot ons bedrijfsprofiel op internet, ongeacht of u zelf een gebruikersaccount op het betreffende platform hebt aangemaakt of niet. Als u bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn dit toewijzen aan uw gebruikersaccount. In beide gevallen worden uw gegevens echter door LinkedIn verwerkt. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn. Indien u uw gegevens in het openbaar op ons LinkedIn-profiel plaatst of becommentarieert, zijn ze wereldwijd zichtbaar voor andere geregistreerde en niet-geregistreerde bezoekers van ons LinkedIn-profiel. 

Op ons LinkedIn bedrijfsprofiel heeft u ook de mogelijkheid om op onze berichten te reageren, reacties te schrijven, zelf een bericht op onze pagina aan te maken of ons privéberichten te sturen. Alle door u in dit kader verstrekte gegevens worden door ons verwerkt. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om op uw verzoek te reageren in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f GDPR en, indien van toepassing, art. 6 (1) lit. b GDPR, indien uw verzoek gericht is op het sluiten van een overeenkomst.

In het algemeen ontvangen wij de volgende gegevens van u:

  • Informatie over het profiel van de gebruiker;
  • Informatie die u in uw bericht of commentaar aan ons verstrekt;
  • Als u hebt gereageerd op ons bericht en het soort antwoord, of u hebt het gedeeld of er commentaar op gegeven;
  • Wijze van interactie.

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Voor persoonsgegevens uit berichten is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd.

2. LinkedIn Insight Tag

De LinkedIn Insight Tag is een klein JavaScript codefragment dat wij op onze website gebruiken. Met de LinkedIn Insight Tag kunnen gegevens worden verzameld over bezoeken aan onze website, waaronder URL, referrer URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen, tijdstempels en paginabezoeken. LinkedIn deelt geen persoonlijk identificeerbare informatie met ons.  We krijgen alleen geaggregeerde gegevens als pagina-inzicht, waarmee we geen conclusies kunnen trekken over personen of leden. Daarbij kunnen we de volgende informatie ontvangen, zoals industrie, functietitel, bedrijfsgrootte, carrièreniveau en locatie van de websitebezoekers.

De verwerking van gegevens via de pagina insights wordt uitgevoerd door LinkedIn en ons als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de GDPR. Het doel van deze gegevensverwerking is uitsluitend de evaluatie en analyse van de acties en activiteiten op ons LinkedIn bedrijfsprofiel en de verbetering op basis van deze gegevens. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is art. 6 (1) lit. a GDPR.

Deze gegevens worden gecodeerd, binnen 7 dagen geanonimiseerd en de geanonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen gewist.

3. LinkedIn Advertenties

We hebben LinkedIn Ads geïntegreerd op onze website. LinkedIn Ads gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om het gedrag van gebruikers te evalueren en zo gerichte advertenties op LinkedIn te tonen. LinkedIn Ads verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van de advertenties te optimaliseren. Bovendien levert LinkedIn Ads gerichte advertenties op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatoren, zoals uw gebruikersagent, worden doorgegeven aan de provider. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan LinkedIn, mogelijk ook aan de VS. Het gebruik van LinkedIn Ads is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewerkstelligen. De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens is niet door ons te beïnvloeden, maar wordt bepaald door LinkedIn.

4. Recht van bezwaar en rechten van de betrokkene

LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonsgegevens voor reclamedoeleinden ook regelen in hun accountinstellingen. Als u lid bent van LinkedIn en niet wilt dat LinkedIn via onze website gegevens over u verzamelt en koppelt aan uw lidmaatschapsgegevens die op LinkedIn zijn opgeslagen, kunt u zich bij LinkedIn afmelden voordat u onze website bezoekt. 

Bovendien kunt u de cookies onafhankelijk van een LinkedIn-lidmaatschap hier deactiveren: Opt-Out.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid met LinkedIn kunt u uw rechten als betrokkene in overeenstemming met art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 GDPR van zowel LinkedIn als ons. LinkedIn neemt de nakoming van de verplichtingen op grond van de GDPR voor de verwerking van Insights-gegevens op zich, met name de waarborging van de rechten van de betrokkene. Als u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene, neem dan rechtstreeks contact op met LinkedIn.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

 

SalesViewer®

Deze website maakt gebruik van SalesViewer® technologie van SalesViewer® GmbH op basis van de legitieme belangen van de websitebeheerder (Sectie 6 paragraaf 1 lit.f GDPR) om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden.

Hiervoor wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt, die dient voor het vastleggen van bedrijfsgerelateerde gegevens en het gebruik van de website. De gegevens die met behulp van deze technologie worden vastgelegd, worden versleuteld in een niet-herstelbare eenrichtingsfunctie (zogenaamde hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om websitebezoekers persoonlijk te identificeren.

De door Salesviewer opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke verplichtingen zijn om ze te bewaren.

Het vastleggen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met onmiddellijke ingang voor de toekomst worden herroepen door te klikken op https://www.salesviewer.com/opt-out om te voorkomen dat SalesViewer® uw gegevens vastlegt. In dat geval wordt er een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in de browser verwijdert, moet u opnieuw op deze koppeling klikken.

Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Google Ads

Deze website maakt gebruik van functies van de dienst “Google Ads” (voorheen Google AdWords), een dienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna “Google”). Google Ads stelt ons in staat om aandacht te trekken voor onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemedia op externe websites. Dit stelt ons in staat om vast te stellen hoe succesvol individuele reclamemaatregelen zijn. Deze reclamemedia worden door Google geleverd via zogenaamde “AdServers”. Voor dit doel maken we gebruik van zogenaamde AdServer-cookies, die kunnen worden gebruikt om bepaalde parameters te meten voor het meten van succes, zoals weergave van de advertenties of klikken door gebruikers. Wanneer u onze website opent via een Google advertentie, slaat Google Ads een cookie op uw pc op.

Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen. Ze zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. De volgende informatie wordt meestal opgeslagen als analysewaarde voor deze cookie: unieke cookie-ID, aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), laatste impressie (relevant voor post-view conversies), opt-out informatie (markeren dat de gebruiker niet langer wenst te worden aangesproken). Deze cookies stellen Google in staat om uw webbrowser te herkennen. Wanneer een gebruiker bepaalde pagina's van een website van een klant van Ads bezoekt en de cookie die is opgeslagen op diens computer nog niet verlopen is, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op een advertentie klikte en werd doorgestuurd naar die pagina. Er wordt een andere cookie toegewezen aan elke Ads-klant. Daarom kunnen cookies niet worden gevolgd op de websites van klanten van Ads. Wijzelf verzamelen en verwerken geen persoonlijke gegevens in de bovengenoemde advertentiemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we zien welke van de gebruikte reclamemaatregelen met name effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens van het gebruik van reclametools; we kunnen met name geen gebruikers identificeren op basis van deze informatie. Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google met behulp van Google Ads verzamelt. Voor zover wij weten ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Wanneer u een gebruikersaccount bij Google hebt en geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Google of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat Google uw IP-adres te weten komt en dit opslaat.

We maken gebruik van Google Ads voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om advertenties te laten zien die relevant en interessant zijn voor u, om prestatierapporten van campagnes te verbeteren en om een eerlijke calculatie van reclamekosten te kunnen realiseren. Dit is ook ons legitieme belang in het verwerken van bovenstaande gegevens door de externe provider. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1 p., 1 sub f) AVG.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door het verwijderen van bestaande cookies en het deactiveren van het opslaan van cookies in de instellingen van uw webbrowser. We willen u erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Het is ook mogelijk om de opslag van cookies te voorkomen door uw webbrowser in te stellen om cookies te blokkeren van het domein “www.googleadservices.com” ( https://www.google.de/settings/ads ). We willen u erop wijzen dat deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert. Daarnaast kunt u op interesse gebaseerde advertenties deactiveren via de link http://optout.aboutads.info . We willen u erop wijzen dat deze instelling ook wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert.

hCaptcha

Onze website maakt gebruik van hCaptcha, een dienst van Intuition Machines, Inc (hierna "IMI"), 350 Alabama St, San Francisco, CA 94110.

HCaptcha beschermt websites en apps door gebruik te maken van bot- en fraudebeheeroplossingen.  Hierbij wordt gecontroleerd of de gegevensinvoer door een mens of door een geautomatiseerd programma is gedaan. Hiervoor analyseert hCaptcha het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker een website met geactiveerde hCaptcha binnengaat. Voor de analyse evalueert hCaptcha verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar IMI. Als hCaptcha in de "onzichtbare modus" wordt gebruikt, worden de analyses volledig op de achtergrond uitgevoerd. Websitebezoekers worden niet expliciet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van hCaptcha is uw toestemming volgens art. 6 para. 1 lit. a AVG.

De websites en de dienst worden beheerd en geëxploiteerd vanuit de Verenigde Staten. Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar IMI vestigingen heeft of gebruikmaakt van serviceproviders. Onder bepaalde omstandigheden kunnen rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in deze andere landen toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens.

 

Ga voor meer informatie naar: www.hcaptcha.com/privacy.

Google DoubleClick

Deze website maakt gebruik van functies van Google DoubleClick. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

DoubleClick wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen binnen het advertentienetwerk van Google. Om gebruikers op interesses gebaseerde advertenties te kunnen tonen, moet DoubleClick de betreffende kijker herkennen en in staat zijn om de websites die ze hebben bezocht, kliks en andere informatie over gebruikersgedrag aan hen toe te wijzen. Hiervoor gebruikt DoubleClick cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting). Google DoubleClick gebruikt een speciaal cookiescript. Dit baseert zich onder andere op:

- het aantal bekeken pagina's,

- het surfgedrag van gebruikers op de site,

- het IP-adres van de gebruiker,

- eerder bezochte pagina's en

- voor het zoeken naar gebruikte trefwoorden.

De verzamelde informatie wordt gecombineerd tot een pseudoniem gebruikersprofiel om op interesses gebaseerde advertenties aan de betreffende gebruiker te tonen. Als u een Google-account hebt, koppelt de zoekmachine de verkregen gegevens aan de informatie die beschikbaar is in het Google-account.

Als onderdeel van de verwerking door Google kunnen gegevens naar de VS worden verzonden. De volgende ontvangers kunnen Google LLC. en Alphabet Inc. zijn. Het niveau van gegevensbescherming in de VS is momenteel niet gelijkwaardig aan dat in de EU. Dit is met name te wijten aan vergaande officiële toegangsrechten tot persoonlijke gegevens die door bedrijven worden verwerkt en onvoldoende juridische beschermingsmogelijkheden voor betrokkenen. De beveiliging van de overdracht wordt gewaarborgd door zogenaamde standaard contractuele clausules, die ervoor zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de GDPR.

De verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 sub b GDPR. 6 lid 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Zie policies.google.com/technologies/ads voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de advertenties die Google weergeeft.

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van functies van de dienst “Google Tag Manager” van het bedrijf Google Inc. Voor de Europese ruimte is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle diensten van Google. De Google Tag Manager is een organisatorische tool die ons in staat stelt om website tags centraal en via een gebruikersinterface te integreren en te beheren. We hebben een overeenkomst over het verwerken van gegevens afgesloten met Google. De Google Tag Manager is een ondersteunende dienst die zelf persoonlijke gegevens verwerkt, alleen voor technisch noodzakelijke doeleinden. De Google Tag Manager slaat zelf geen gegevens op. Hij zorgt voor het laden van andere componenten die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager opent deze gegevens niet. Houd er rekening mee dat Amerikaanse autoriteiten, zoals inlichtingendiensten vanwege Amerikaanse wetgeving mogelijk toegang verkrijgen tot persoonlijke gegevens. U vindt meer informatie over de Google Tag Manager in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

OneTrust CMP

We gebruiken het cookiebeheerplatform OneTrust op onze website om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving voor gegevensbescherming. De provider is OneTrust Technology Limited (hierna "OneTrust"), 82 St John St, Farringdon , London EC1M 4JN, Verenigd Koninkrijk (VK).

Door een JavaScript-code te integreren, wordt bij het openen van de pagina een banner weergegeven die de gebruiker de mogelijkheid biedt om toestemming te geven of te weigeren voor het plaatsen van cookies voor individuele doeleinden of individuele functies van onze website. De tool blokkeert het plaatsen van alle cookies waarvoor toestemming is vereist totdat de betreffende gebruiker toestemming geeft. Dit zorgt ervoor dat cookies waarvoor toestemming is vereist alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als er een wettelijke basis is. Zodat OneTrust de door de gebruiker gemaakte toestemmingsinstellingen individueel kan registreren en vastleggen, wordt de volgende gebruikersinformatie verzameld door de tool wanneer onze website wordt bezocht:

  • IP-adres (alleen tijdelijk om de juiste banner weer te geven afhankelijk van de locatie van toegang);
  • De respectievelijke toestemmingsinstellingen van de gebruiker, waardoor we niet kunnen achterhalen welke natuurlijke persoon achter de gebruiker zit.

OneTrust wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis is artikel 6 (1) (c) GDPR. We hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met OneTrust. Dit is een contract dat vereist is door de wet op gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat One Trust de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR. We willen u erop wijzen dat uw gegevens kunnen worden overgedragen aan de VS. De verzamelde gegevens worden bewaard totdat je ons vraagt deze te verwijderen of totdat je zelf de OneTrust-cookie verwijdert, of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Details over de gegevensverwerking van OneTrust-cookies zijn te vinden in de OneTrust-gegevensbeschermingsverklaring op https://www.onetrust.com/privacy/.

Rechten van de betrokkene

1. Recht van toegang

U kunt van ons een bevestiging vragen of er persoonlijke gegevens met betrekking tot u door ons worden verwerkt. Wanneer er een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden kunt u informatie van ons vragen over het volgende:

(1) de doelen waarvoor de persoonlijke gegevens werden verwerkt;

(2) de categorieën persoonlijke gegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn doorgegeven of nog steeds worden doorgegeven;

(4) de geplande opslagtijd van uw persoonlijke gegevens, of wanneer specifieke details hierover niet mogelijk zijn, de criteria voor het bepalen van de opslagtijd;

(5) het bestaan van een recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of verwijderen, een recht om het verwerken van de gegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke te beperken of een recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van gegevens;

(6) het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle informatie die beschikbaar is over de oorsprong van de gegevens wanneer de persoonlijke gegevens niet van de betrokken persoon werden verkregen;

U kunt een gratis kopie van uw gegevens van ons krijgen. Wanneer u geïnteresseerd bent in meer kopieën behouden we ons het recht voor om de extra kopieën aan u te berekenen.

2. Recht op rectificatie

U hebt het recht om de voor de verwerking verantwoordelijke de gegevens te laten corrigeren en/of completeren wanneer uw verwerkte persoonlijke gegevens niet correct of incompleet zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke dient de correctie onmiddellijk uit te voeren.

3. Recht op beperking van verwerking

U kunt beperkingen ten aanzien van de verwerking van uw persoonlijke gevallen eisen in de volgende situaties:

(1) indien u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist gedurende een bepaalde tijd die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren;

(2) wanneer de verwerking van de gegevens illegaal is en u het verwijderen van uw persoonlijke gegevens weigert en in plaats daarvan eist dat er beperkingen worden gehanteerd ten aanzien van het gebruik van uw persoonlijke gegevens;

(3) wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoelen, maar u hebt ze nodig om voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of

(4) u een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen die de voor de verwerking verantwoordelijke aandraagt prevaleren boven uw redenen.

4. Recht op wissen

U kunt van de voor de verwerking verantwoordelijke eisen dat uw persoonlijke gegevens onmiddellijk worden verwijderd en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doelen waarvoor ze werden verzameld of op een andere manier werden verwerkt;

(2) u herroept uw toestemming op basis waarvan de gegevens werden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1 a) of artikel 9, lid 2 a) van de AVG en er is geen andere wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens;

(3) u dient een bezwaar in tegen het verwerken van de gegevens overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG en er zijn geen prevalerende legitieme redenen voor het verwerken van de gegevens of u dient een bezwaar in tegen het verwerken van de gegevens overeenkomstig aritkel 21, lid 2 van de AVG;

(4) uw persoonlijke gegevens zijn illegaal verwerkt;

(5) de verwijdering van uw persoonlijke gegevens is nodig om aan een wettelijke verplichting overeenkomstig de wetten van de Unie of de wetten van de lidstaten te voldoen, waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;

(6) de persoonlijke gegevens over u werden verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1 van de AVG.

a) Uitzonderingen

Er bestaat geen recht om de gegevens te laten verwijderen wanneer de verwerking van de gegevens is vereist:

(1) om het recht van vrije expressie en informatie uit te kunnen oefenen;

(2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van de gegevens vereist overeenkomstig de wetgeving van de Unie of de lidstaten, waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang te vervullen of om een taak uit te voeren in verband met de uitoefening van een overheidsbevoegdheid die aan de voor de voor de verwerking verantwoordelijke is overgedragen;

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, overeenkomstig artikel 9, lid 2 h) en i) evenals artikel 9, lid 3 van de AVG;

(4) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, overeenkomstig artikel 89, lid 1 van de AVG, indien het onder a) genoemde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van deze gegevensverwerking waarschijnlijk onmogelijk zal maken of ernstig zal schaden; of

(5) om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen, die u beschikbaar hebt gesteld aan de voor de verwerking verantwoordelijke, in een gestructureerd, conventioneel en machine-leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere voor verwerking verantwoordelijke zonder enige tegenwerking door de eerste voor verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonlijke gegevens beschikbaar werken gesteld, indien

(1) de verwerking van de gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1 a) van de AVG of artikel 9, lid 2 a) van de AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1 b) van de AVG en

(2) de verwerking van de gegevens plaatsvindt met gebruikmaking van geautomatiseerde procedures.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens direct worden overgedragen van de ene voor verwerking verantwoordelijke naar een andere, wanneer dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast door dit proces.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op het verwerken van persoonlijke gegeven die nodig is om een taak van algemeen belang te vervullen of om een taak uit te voeren in verband met de uitoefening van een overheidsbevoegdheid die aan de voor de voor de verwerking verantwoordelijke is overgedragen.

6. Het recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer dit plaatsvindt overeenkomstig artikel 6, lid 1 e) of f) van de AVG, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor elke profilering die door deze bepalingen wordt ondersteund. In dit geval zullen we uw gegevens niet langer verwerken. Het laatste geldt niet wanneer we kunnen bewijzen dat er dwingende redenen zijn voor verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen of indien wij uw gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor het aanbieden van direct marketing, hebt u te allen tijde het recht om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het doel van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profiling wanneer die gekoppeld is aan dit type direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen het verwerken van de gegevens ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonlijke gegevens niet langer verwerkt voor deze doeleinden.

7. Het recht om de verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te herroepen

U hebt te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te herroepen. Door het herroepen van uw toestemming wordt de legitimiteit van de verwerking van de gegevens die werd uitgevoerd op basis van uw toestemming tot aan uw herroeping, niet aangetast.

8. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Ongeacht enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG.